UPSI中文教育系

苏大中文教育系

Universiti Pendidikan Sultan Idris

教育学荣誉学士学位 (中文教育系 )

看完了, 请去看以便了解它的性质。

教育学荣誉学士学位原理

课程:

马来西亚华文教育发展史Sejarah Perkembangan Pendidikan Bahasa Cina di Malaysia
汉语语音学Fonetik dan Fonologi Bahasa Cina
中国文学发展史Sejarah Kesusasteraan Cina
华文媒介语言学Pengantar Linguistik Cina
书写能力Kemahiran dan Kecekapan Menulis
中国现代文学Kesusasteraan Cina Moden
汉语构词学Morfologi Bahasa Cina
翻译学Teori Penterjemahan
新闻学Teori Kewartawanan
汉语句子构造Sintaksis Bahasa Cina
实际翻译Penterjemahan Praktis
书写与专访Penulisan dan Berwawancara
中国古典散文Prosa Cina Klasik
汉语修辞Retorik Bahasa Cina
社会语言学Sosiolinguistik
中国古诗Puisi Cina Klasik
实际学Pragmatik
中国文化Kesenian Cina
中文研究Rancangan Penyelidikan Bahasa Cina
汉语教育学Pedagogi Bahasa Cina
中文教学计划Perancangan Pengajaran Bahasa Cina
中文之课题Isu-isu Bahasa Cina
书写论文Penulisan Kertas Projek

Paper U
• Pembangunan Sahsiah
• Kenegaraan
• English for Communication I
• English For Communication II
• Wancana Akademik Bahasa Melayu
• Pengayaan Diri
• Kokurikulum
• Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
• Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar
• Pengurusan Pembelajaran
• Pengajaran dan Teknologi
• Pentaksiran Pengajaran

廣告